Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu

Nasz oferta:

 • Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu samolotów (CAMO)
 • Utrzymanie zdatności samolotów nielotnych (wyłączonych z eksploatacji) w celu utrzymania ich wartości rynkowej
 • Przedłużanie / odnawianie przeglądu zdatności do lotu (ARC)
 • Opracowanie i zatwierdzanie Programu Obsługi Technicznej
 • Wykonywanie rocznej analizy Programu Obsługi Technicznej
 • Nadzór nad bieżącą dokumentacją
 • Uzyskiwanie dodatkowych odstępstw dotyczących eksploatacji sprzętu lotniczego
 • Nadzorowanie i zlecanie napraw, remontów oraz wszelkich nieplanowych czynności serwisowych
 • Tworzenie i rozwijanie List Minimalnego Wyposażenia (MEL)
 • Pomoc w zakupie oraz rejestracji samolotów
 • Organizowanie zatwierdzeń wszelkich modyfikacji (STC)
 • Opracowanie Programu Lotów Próbnych Kontrolnych

Zakres zatwierdzania

Nazwa Typ AMO CAMO
Cessna 150, F150 x
152, F152 x x
172 x x
206 x
Socata TB-20 x x
TB-10 x
TB-9 x
Vulcanair P-68 x
Tecnam P2008JC x x
P2002JF x x
Piper PA-28 x x
PA-31 x
PA-34 x
Evector Sportstar RTC x x
Zlin Z526F, -ML x