Polityka bezpieczeństwa Air Res Aviation Sp. z o.o.

Celem Air Res Aviation Sp. z o.o. jest osiągnięcie najlepszych wyników szkolenia oraz najwyższej jakości świadczonych usług stosując najwyższe standardy bezpieczeństwa prowadzonej działalności. W związku z tym Ośrodek opracowuje, wdraża i stale rozwija System Zarządzania Bezpieczeństwem, który jest jednym z kluczowych elementów zarządzania organizacją.

Obowiązkiem każdego z nas, a w szczególności kadry kierowniczej, jest dbanie o bezpieczeństwo własne oraz osób w naszym otoczeniu. Niekiedy błahe z pozoru zdarzenia czy przesłanki mogą w przyszłości narazić nas na utratę zdrowia lub życia oraz skutkować poważnymi stratami materialnymi. W Air Res Aviation mamy świadomość, że postępując wedle zasad „Just Culture” możemy ograniczyć wystąpienie takich zdarzeń w przyszłości. Wszystkie uwagi, zgłoszenia zdarzeń czy zagrożeń są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Ośrodka, stąd zapewniam, że ATO Air Res Aviation Sp. z o.o. nie będzie podejmować żadnych akcji dyscyplinarnych przeciwko jakiejkolwiek osobie, która ujawni incydent bądź zdarzenie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem anonimowego systemu zgłaszania zdarzeń oraz wewnętrznego badania zdarzeń jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy poszczególnym osobom. Polityka ta, nie będzie miała zastosowania do informacji uzyskanych przez Organizację z innego źródła lub gdy wiążą się one z nielegalnym działaniem, bądź celowym lub zamierzonym naruszeniem obowiązujących przepisów lub procedur.

Zapewniam, że działalność Air Res Aviation Sp. z o.o. będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją organizacji. Gwarantuję przydzielenie odpowiednich zasobów i środków w celu realizacji zadań Ośrodka, w tym na utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Kierownik odpowiedzialny,

Agnieszka Grabek