Kadra

Oskar Szumała

Kierownik Szkolenia (HT)

Paweł Jażdżewski

Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI)

Krzysztof Gosławski

Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego (CTKI)

Michał Helon

Instruktor

Patryk Adamek

Instruktor

Marcin Prusaczyk

Instruktor