Kadra

Agnieszka Grabek

Kierownik odpowiedzialny

Oskar Szumała

Kierownik Szkolenia (HT)

Paweł Jażdżewski

Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI)

Marcin Prusaczyk

Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego (CTKI)

Tomasz Hołownia

Instruktor

Michał Helon

Instruktor

Patryk Adamek

Instruktor, Szef AMO

Jarek Grabas

Instruktor

Krzysztof Gosławski

Instruktor