Kadra

Agnieszka Grabek

Kierownik odpowiedzialny

Oskar Szumała

Kierownik Szkolenia (HT)

Paweł Jażdżewski

Szef Instruktorów Szkolenia Praktycznego (CFI)

Krzysztof Gosławski

Szef Instruktorów Szkolenia Teoretycznego (CTKI)

Michał Helon

Instruktor

Patryk Adamek

Instruktor, Szef AMO

Marcin Prusaczyk

Instruktor