Szkolenie VFR NOC 12.10.2023

Szkolenie teoretyczne FI(A) II połowa września

Lot zapoznawczy

Budowa nalotu

Szkolenia praktyczne