Szkolenie teoretyczne FI(A) II połowa czerwca

Szkolenie teoretyczne PPL(A) II połowa czerwca

Lot zapoznawczy

Budowa nalotu

Szkolenia praktyczne