Bezpieczeństwo operacji lotniczych

AIRAC 256 – Ważne zmiany na EPRZ

Zmiana oznaczeń dróg kołowania i płyt postojowych lotniska

AIRAC SUP 121/22 (AD 2 EPRZ)

Od dnia 6 października 2022 zacznie obowiązywać SUP 121/22, który wprowadza bardzo ważne zmiany w oznaczeniu infrastruktury lotniska EPRZ. Wprowadzone zostaną następujące oznaczenia:

 • TWY A (ALHPA) – dotychczasowa droga kołowania BRAVO (przy progu RWY 09);
 • TWY B (BRAVO) – dotychczasowa droga kołowania CHARLIE (speedway C);
 • TWY C (CHARLIE) – dotychczasowa droga kołowania DELTA (pierwszy łącznik z główną płytą postojową od strony progu RWY 09) – składa się z dwóch części C1 oraz C2 (odpowiednio poprzednie D1 oraz D2);
 • TWY D (DELTA) – dotychczasowa droga kołowania ALPHA (pierwszy łącznik z główną płytą postojową od strony progu RWY 27) – składa się z dwóch części D1 oraz D2 (odpowiednio poprzednie A1 oraz A2);
 • TWY H (HOTEL) – dotychczasowa droga kołowania ECHO, łącznik między nowymi C2 oraz D2 na płycie nr 3;
 • TWY R (ROMEO) – pozostaje bez zmian, droga kołowania równoległa do RWY 09/27, składająca się z R1, R2 oraz R3;
 • TWY G (GOLF) – pozostaje bez zmian, droga łącząca próg RWY 27 z firmą Air Res Aviation (brama nr 10.);
 • TWY Z (ZULU) – pozostaje bez zmian, droga łącząca próg RWY 27 z Aeroklubem Rzeszowskim.

Oprócz powyższych, zmianie ulegną rownież oznaczenia płyt postojowych lotniska, i tak:

 • Płyta nr 1. – przy progu RWY 09;
 • Płyta nr 2. – przy firmie Linetech;
 • Płyta nr 3. – główna płyta postojowa lotniska przy TWR.

Poniżej mapa infrastruktury lotniska EPRZ stanowiąca dodatek do SUP. Prosimy wszystkich pilotów o zapoznanie się z nią i zaopatrzenie swojego nakolannika. Bardzo ważnym jest również fakt, że zmiany te obowiązywać będą dopiero od dnia 06.10.2022 r. (włącznie).

Link do SUP 121/22 znaleźć można tutaj.