Przeglądy SID

W związku z bardzo szerokim zakresem prac wymaganym podczas pierwszego wprowadzającego przeglądu strukturalnego nasza oferta jest podzielona na dwa etapy.

Etap pierwszy obejmuje całkowitą weryfikację płatowca co pozwoli na precyzyjną wycenę wykonania całego przeglądu strukturalnego. Cena Etapu 1 jest ZAWSZE STAŁA i nie zawiera ukrytych opłat. Cena Etapu 1 zawiera badania NDT. Etap 1 zakończony jest wyceną Etapu 2 kończącego przegląd. Klient otrzyma listę części wymagających wymiany oraz listę części wymagających naprawy.

W PRZYPADKU OGNISK KOROZJI NIEKIEDY NAPRAWA MOŻE UJAWNIĆ DODATKOWE CZYNNIKI DYSKWALIFIKUJĄCE CZĘŚĆ DO DALSZEJ NAPRAWY I EKSPLOATACJI CO RÓWNIEŻ UWZGLĘDNIONE JEST W WYCENIE.

Klient zostanie również poinformowany jak długo potrwa remont samolotu. Kontynuacja współpracy po zakończeniu Etapu 1 nie jest obowiązkowa. W przypadku gdy Etap 1 ujawni usterki których usunięcie jest nierentowne lub właściciel samolotu podejmie decyzje o nie kontynuowaniu prac istnieje możliwość zabrania lub odsprzedaży samolotu naszej firmie.

Etap 1 obejmuje:

 • Przyjęcie samolotu do obsługi.
 • Demontaż koniecznych elementów płatowca.
 • Szczegółowe mycie wszystkich elementów.
 • Usuwanie elementów farby w miejscach koniecznych
 • Kompleksowa weryfikacja elementów wskazanych w przeglądzie strukturalnym.
 • Weryfikacja metodami NDT w miejscach wymaganych
 • Stworzenie listy części wymagających wymiany lub naprawy
 • Precyzyjna wycena etapu 2

Etap 2:

Ten etap prac nie jest obligatoryjny. Przed przystąpieniem do prac obowiązuje zaliczka w wysokości 40 % ceny oszacowanej na podstawie Etapu 1.

 • Części nowe lub wyremontowane oraz ich instalacja
 • Całościowy montaż płatowca
 • Wystawienie dokumentu CRS pozwalającego na dalsze użytkowanie samolotu

Załącznik

Klasa Kategoria Ograniczenia Obsługa
(a)Podzespoły inne niż kompletne silniki lub APU C8

Układ sterowania lotem

Textron Aviation INC

Seria: 150, A150, 152

Cessna Aircraft Company

Seria: F150, F152

SID 27-20-01 Przegląd rury skrętnej pedału steru kierunku
27-30-01 Przegląd wspornika rolki wyważania steru wysokości i struktury wspornika mechanizmu wykonawczego
55-10-01 Przegląd zamocowania statecznika poziomego i steru wysokości
55-11-01 Przegląd przedniego mocowania statecznika poziomego
55-11-02 Przegląd mocowania wspornika mocującego statecznik pionowy i dźwigara tylnego statecznika poziomego
55-11-03 Przegląd mocowania statecznika pionowego
53-30-01 Przegląd statecznika pionowego, steru kierunku i zamocowań
53-41-01 Przegląd dźwigara steru kierunku
C14

Układy podwozia

Textron Aviation INC Seria: 150, A150, 152

Cessna Aircraft Company Seria: F150, F152

SID 32-13-01 Kontrola korozji resoru podwozia
32-13-02 Przegląd okuć podwozia głównego
32-13-03 Sprawdzenie instalacji podwozia głównego
32-20-01 Przegląd nożyc podwozia przedniego
i widelca
C20

Struktura

Textron Aviation INC

Seria: 150, A150, 152

Cessna Aircraft Company

Seria: F150, F152

SID 53-11-01 Kontrola korozji struktury pośredniczącej
53-30-01 Kontrola korozji paneli pokrycia wewnętrznego kadłuba
53-47-01 Kontrola korozji prowadnic foteli i struktury prowadnic foteli
57-11-01Przegląd struktury skrzydła
57-11-02 Kontrola korozji struktury skrzydła
57-11-03Kontrola złącza zakładkowego skrzydła przy mocowaniu zastrzału
57-12-01 Kontrola korozji żebra u nasady skrzydła
57-40-01 Przegląd mocowania zastrzału i zastrzału skrzydłowego
57-51-01 Przegląd konstrukcji podpierającej lotkę
57-53-01 Kontrola korozji prowadnic klap
71-20-01Przegląd łoża silnika