Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych z widzialnością

VFR noc

VFR noc – Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych z widzialnością. Zdobycie tego uprawnienia upoważnia do lotów po zachodzie słońca. Dużą zaletą tego szkolenia jest poznanie sztuki latania z zupełnie innej strony. Szkolenie VFR noc jest koniecznym elementem w kontynuacji kariery każdego pilota. Szkolenie to gwarantuje również zdobycie nowych doświadczeń potrzebnych do ciągłego rozwoju w tej dziedzinie. VFR noc jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji, które uprawnia do wykonywania lotów nocnych według przepisów VFR. Zgodnie z wymaganiami PART-FCL, kandydat musi wykonać min. 5 godz. lotów w nocy w ramach szkolenia praktycznego w celu uzyskania uprawnienia VFR noc.

Przebieg szkolenia

Szkolenie obejmuje cykl wykładów, prezentacje audiowizualne oraz komputerowe kursy nauczania na odległość kończące się egzaminem wewnętrznym. Nasi instruktorzy są do Waszej dyspozycji.

Prawo lotnicze

Łączność

Człowiek - możliwości i ograniczenia

Zasady lotu

Procedury operacyjne

Osiągi i planowanie lotu

Ogólna wiedza o samolocie

Nawigacja

Meteorologia