Licencja pilota samolotu lekkiego

LAPL(A) licencja EASA

LAPL(A) to nowy rodzaj licencji pilota samolotowego opracowany przez EASA, która uprawnia posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 2000 kg. Program szkolenia praktycznego obejmuje 30 godz. lotów.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się ze 100 godzin teorii i minimum 30 godzin lotów. Po zakończonym szkoleniu należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy teoretyczny w ULC a następnie egzamin praktyczny z instruktorem egzaminatorem ULC.

Wymagania wstępne

Minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia to 16 lat. Wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji 17 lat. Wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie klasa LAPL(A)

Prawo lotnicze

Łączność

Człowiek - możliwości i ograniczenia

Zasady lotu

Procedury operacyjne

Osiągi i planowanie lotu

Ogólna wiedza o samolocie

Nawigacja

Meteorologia