Licencja pilota samolotowego zawodowego

CPL(A)

CPL(A) uprawnia pilota do zarobkowego wykonywania lotów. Program szkolenia praktycznego obejmuje 25 godz. lotów, w tym 10 godz. szkolenia podstawowego wg wskazań przyrządów (moduł BIFM). Ponadto nasz program zawiera elementy Basic UPRT.

Przebieg szkolenia

Szkolenie praktyczne składa się z minimum 25 godzin lotów. Obejmuje ono elementy Basic IR (10 godz.) oraz 5 godz. lotów na samolocie wyposażonym w chowane podwozie, śmigło przestawialne w locie oraz certyfikowanym do przewozu min. 4 osób (do tego celu wykorzystujemy samolot Socata TB20 Trinidad). Po zakończonym szkoleniu należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy teoretyczny w ULC a następnie egzamin praktyczny z instruktorem egzaminatorem ULC.

Wymagania wstępne

Kandydaci muszą posiadać licencję PPL(A), 150 godz. czasu lotu i wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie klasa 1.